Trường THCS Hà Huy Tập
Hỗ trợ trực tuyến
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Website đã được cài đặt thành công bởi hệ thống VinaSchool
Để quản lý website, vui lòng đăng nhập tại trang chủ VinaSchool

Tin mới cập nhật
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Nội dung công tác các ngày trong tuần 10
Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời Cuộc đời của Bác là một quá trình: vừa học tập vừa hoạt động cách mạng; học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 Nội dung công tác các ngày trong tuần
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 Công tác hoạt động các ngày trong tuần
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM  NĂM HỌC 2014 – 2015 I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH : 1- Thuận lợi: - Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, hầu hết là người địa phương và các xã gần kề, tiện cho việc nắm được các đối tượng học sinh, gần gũi gia đình. - Trường mới xây dựng, có hàng rào, tiện cho việc quản lý học sinh.
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 – 2015 - Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
KẾ HOẠCH DẠY HỌC HAI BUỔI  NĂM HỌC 2014 – 2015 I. Căn cứ các văn bản chỉ đạo: - Hướng dẫn số Số: 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ GD & ĐT về Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
Phân phối chương trình Phân phối chương các môn năm học 2014-2015 (vào xem thêm)
Các mẫu báo cáo thực hiện trong năm học 2014-2015.
TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP
Địa chỉ: Xã Bình Trung Huyện Châu Đức Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0643968620
Email: c2hahuytapcd@gmail.com